לקוחות

סינון טבלה

מספר לקוח שם לקוח ח.פ/ע"מ מספר טלפון דוא"ל תאריך סטטוס #