הרשאות עובדים

בדף זה ניתן לנהל הרשאות עובדים, כולל הוספתם,שינויים ועדכונים, כך שהם מחולקים לפי קטגוריות.

בנוסף ניתן גם לנהל את ההרשאות של כל תפקיד ותפקיד על ידי כיבוי והפעלת הכפתורים לכל הרשאה.

הרשאות
Happy ©
.Designed & Developed by Codit